جزوه محاسبات عددی شماره دو 6000 تومان

جزوه محاسبات عددی شماره دو

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس مباحث مورد بررسی شامل ·       آشنایی کامل با روش های تقریب ریشه ·       انواع روش های درون یابی ·       پسرو و پیشرو ·       تقریب عددی انتگرال ·       [...]

مشاهده و خرید
جزوه اصول مدیریت 10000 تومان

جزوه اصول مدیریت

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده برای مدیریت تعاریف متعددی میتوان نوشت ؛ • مدیریت یعنی هنر انجام امور به وسیله دیگران • مدیریت عبارت است از علم و هنر، هماهنگی اعضای سازمان برای نیل به [...]

مشاهده و خرید
جزوه کامل نانو 5000 تومان

جزوه کامل نانو

جزوه کامل نانو به صورت دستنویس مباحث مورد بررسی شامل ·       کاربرد نانو ·       اتانول ·       کامپوزیت ·       نانو سیال ·       روش های پایدار سازی نانو ذرات

مشاهده و خرید
جزوه تحلیل سیستم ها 20000 تومان

جزوه تحلیل سیستم ها

جزوه کامل درس تحلیل سیستم ها به صورت تایپ شده مباحث مورد بررسی شامل ·       فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی ·       فصل دوم : تعریف تجزیه و تحلیل سیستم ·       فصل سوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستم [...]

مشاهده و خرید
جزوه ریاضی مهندسی 5000 تومان

جزوه ریاضی مهندسی

جزوه کامل درس ریاضی مهندسی به صورت دستنویس مباحث مورد بررسی شامل ·       توابع زوج و فرد ·       پارسوال ·       سری فوریه موهومی ·       انتگرال فوریه ·       فوریه سینوسی و کسینوسی ·       [...]

مشاهده و خرید
جزوه محاسبات عددی شماره یک 6000 تومان

جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس مباحث مورد بررسی شامل ·       آشنایی کامل با روش های تقریب ریشه ·       انواع روش های درون یابی ·       پسرو و پیشرو ·       تقریب عددی انتگرال ·       [...]

مشاهده و خرید
جزوه مدیریت مالی 16000 تومان

جزوه مدیریت مالی

جزوه کامل درس مدیریت مالی به صورت تایپ شده مباحث مورد بررسی شامل ·       فصل اول : مقدمه ای از مدیریت مالی ·       فصل دوم : ارزش زمانی پول ·       فصل سوم : ارزش واقعی اوراق بهادار ·       فصل [...]

مشاهده و خرید
جزوه اصول حسابداری 10000 تومان

جزوه اصول حسابداری

جزوه کامل درس اصول حسابداری به صورت تایپ شده حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود ، روشهایی است قراردادی که توسط کارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده ، [...]

مشاهده و خرید